Acanthosaura cardamomensis


กิ้งก่าเขาหนามยาวจันทบูร

Acanthosaura cardamomensis Wood et al., 2010

กิ้งก่าเขาขนาดใหญ่ ตัวมีสีเขียวอมน้ำตาลอ่อน มีจุดสีเหลืองและสีดำประกระจายตามลำตัว หนามที่ส่วนหัวและช่วงคอมีขนาดใหญ่ ยาว ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย หากินตามพื้น เวลานอนมักจะขึ้นไปนอนตามกิ่งไม้ หรือ เถาวัลย์ที่ค่อนข้างสูง อาศัยตามป่าดิบชื้นใกล้น้ำตก วางไข่คราวละ 10-12 ฟอง ตัวเมียที่มีขนาดใหญ่อาจวางไข่ได้ถึง 20-23 ฟอง ลูกวัยอ่อนมีสีน้ำตาลแดง พบกระจายทางภาคอิสานและทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และบนเกาะช้างที่จ.ตราด