Pseudocalotes microlepisกิ้งก่าเขาสูง

Pseudocalotes microlepis BOULENGER , 1888

กิ้งก่าขนาดเล็ก ส่วนหัวมีลักษณะยาวคล้ายกับกิ้งก่าในสกุล Bronchocela แต่ต่างกันตรงไม่มีเกล็ดเป็นสันบริเวณเหนือแผ่นหู และขายาวกว่า กิ้งก่าชนิดนี้มีขาค่อนข้างสั้น หางยาวและปลายหางม้วนงอได้ จึงทรงตัวได้ดีบนต้นไม้มากกว่าบนพื้น เวลาเคลื่อนที่จะใช้ขาไต่ไปตามกิ่งไม้และใช้หางม้วนไว้ด้วย เหนียงมีสีเขียวและมีจุดสีม่วงแดงสดตรงกลาง ตัวผู้มีสีดำลายพาดสีครีมสลับเป็นบั้ง กินแมลงขนาดเล็กตามกิ่งไม้ เถาวัลย์ เช่น หนอน ผีเสื้อ ด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก พบเห็นตัวค่อนข้างยาก เพราะมีขนาดเล็กและเกาะนอนค่อนข้างสูง อาศัยในป่าดิบเขาที่ความสูงระดับ 1000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป พบทางภาคเหนือ อิสานตอนบนด้านบนและหัวถึงหางของกิ้งก่าตัวผู้เต็มวัย