Acanthosaura cf.crucigera


กิ้งก่าเขาหนามสั้นมลายู
Acanthosaura cf.crucigera
กิ้งก่าเขาขนาดกลาง มีลักษณะคล้ายกับ กิ้งก่าเขาหนามสั้นมาก แต่ช่วงคอเว้นไม่มาก และหนามค่อนข้างสั้น หนามที่หลังคอสั้น ส่วนหัวค่อนข้างสั้น แถบที่คอค่อนข้างแคบและจางกว่า ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย อาศัยในป่าดิบชื้น ใกล้ลำธาร กินแมลง และสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นเป็นอาหาร มักพบอาศัยตามพื้นป่ามากกว่าตามต้นไม้ ยกเว้นตอนนอน จะปีนขึ้นต้นไม้สูง หรือ เถาวัลย์ ตัวเมียวางไข่คราวละ 8-10 ฟอง ในทรายร่วน ลูกวัยอ่อนมีสีน้ำตาลแดงคล้ำๆ พบกระจายทางภาคใต้ตอนกลางลงไป ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราช และ สตูล