Leiolepis reevesii

แย้อิสาน

Leiolepis reevesii GRAY , 1831
แย้ขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกับแย้ผีเสื้อ แต่ลายตามตัวมีลักษณะเป็นเส้นลากยาวไป กับลายร่างแห แถบสีข้าง มีลายสีดำสลับเหลืองแล้วขาดไปเป็นสีแดงสด ขามีลายร่างแห ลูกวัยอ่อนมีลายเป็นขีดเหมือนตัวเต็มวัย พบอาศัยในป่าดิบแล้งและทุ่งหญ้า ทางภาคตะวันออก ภาคอิสาน อาศัยในโพรงใต้ดิน ออกมาหากินช่วงสายหรือกลางวัน กินแมลงเล็กๆ และ พืชหน้าดินบางชนิด ไข่ครั้งละ 3-8 ฟอง ตัวเมียคอยดูแลลูกเล็กจนกระทั่งช่วงหนึ่ง จึงปล่อยให้แยกย้ายไปหากินเอง

ลักษณะลายที่ตัว และโครงหน้าของแย้ตัวเมีย