Physignathus cocincinus


ตะกอง , ลั้ง
Physignathus cocincinus CUVIER , 1829

กิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ลำตัวสีเขียวแก่ หรือ เขียวสด ตะกองวัยรุ่นมีลายบั้งจางๆสีขาวตามตัว และจะหายไปเมื่อโตขึ้น เหนียงมีสีชมพูอ่อน หางมีลายบั้งสลับ พบอาศัยในป่าดิบชื้น ใกล้น้ำตก หรือ ลำธาร อาจพบได้บ้างตามสวนผลไม้ สวนยาง ใกล้ป่า เมื่อตกใจตะกองจะรีบวิ่งหาที่ซ๋อน หรือลงน้ำและลงไปหลบอยู๋ใต้น้ำได้นานหลายนาที ออกหากินกลางวัน กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น แมลง ปลา กบเล็กๆ ผลไม้ที่ร่วงตามต้น(มะละกอ) วางไข่ครั้งละ 10-12 ฟอง พบได้ทางภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคตะวันตก