Bronchocela smaragdina

กิ้งก่าเขียวจันทบูรณ์

Bronchocela smaragdina GUNTHER, 1864

กิ้งก่าขนาดกลาง ทรงหัวค่อนข้างยาว แขนขายาว หางมีความยาวมากกว่าลำตัว 2 เท่า ตัวมีสีเขียวตลอด และอาจมีจุดประสีขาวขึ้นตามตัว หางสีน้ำตาลส้ม สามารถเปลี่ยนสีตัวจากสีเขียว เป็นสีน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว อาศัยบนต้นไม้สูง ตามเรือนยอดในป่าดิบชื้น ออกหากินเวลากลางวัน กินแมลงขนาดเล็ก ที่อยู่ตามเปลือกไม้ เช่น ผีเสื้อ เป็นอาหาร หางยาวทรงตัวตามต้นไม้ได้ดี ไม่ค่อยชอบลงพื้นมากนัก วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่เป็นกระสวยเกลียว พบเฉพาะทางภาคตะวันออก และอิสานตอนกลาง เลยไปในเขมร และ เวียดนาม


ตัวเมียเต็มวัยจาก เขาสอยดาว จันทบุรี